AUTYZM

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ang. ASD) to zaburzenia neurorozwojowe dotyczące coraz większej liczby dzieci, szczególnie krajów rozwiniętych. Dane na temat skali zjawiska są niejednoznaczne, natomiast ewidentnie wskazują, jak duży jest to obecnie problem. Liczba ta, będzie się bez wątpienia zwiększać. Według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO) autyzm dotyka 1 na 160 dzieci1. W Polsce nadal brak jest danych w tym zakresie, szacuje się, że ASD może dotyczyć blisko 30 000 dzieci2.
Charakterystyczne dla autyzmu objawy to zaburzenia rozwoju społecznego, zaburzenia behawioralne oraz problemy w zakresie komunikacji. Z uwagi na wieloczynnikowe (genetyczno-środowiskowe) podłoże choroby, u pacjentów tych częściej współwystępują alergie pokarmowe, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nietolerancja laktozy, stany zapalne, zmiany skórne, zaburzenia słuchu, opóźnienie językowe, zaburzenia snu i inne. Szacuje się, że u 80% dzieci z ASD występują dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, w tym wzdęcia, nadmierne gazy jelitowe, bóle brzucha, biegunki, odbijanie, refluks żołądkowo-przełykowy, zaburzenia trawienia, zaparcia, zapalenie błony śluzowej jelita, z lub bez cech autoimmunizacji3. Z uwagi na utrudnioną komunikację, znaczna część pacjentów z ASD manifestuje dolegliwości żołądkowo-jelitowe nasilonym pobudzeniem ruchowym, zachowaniem agresywnym, a nawet samookaleczaniem. Coraz częściej wskazuje się na powiązanie autyzmu ze stanem jelit oraz mikroflora jelitową (oś jelito-mózg). Często występujące dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego w tej grupie pacjentów mogą potwierdzać takową zależność. Coraz większą uwagę zwraca się zatem na dietę, jako istotny element terapii w przypadku ASD.
Obserwacje poczynione na całym świecie wskazują, że mleko wielbłądzie przynosi spektakularne efekty w redukowaniu objawów u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Wolne rodniki wytwarzane podczas stresu oksydacyjnego mogą odgrywać znaczącą rolę w patomechanizmie chorób neurologicznych, w tym autyzmie. W jednym z badań oceniano wpływ dwutygodniowego spożycia mleka wielbłądziego (500 ml) w porównaniu z mlekiem krowim u 60 dzieci autystycznych, w wieku 2-12 lat. Pierwsza grupa (24 dzieci) otrzymała surowe (nieprzegotowane) mleko wielbłądzie; grupa druga (25 dzieci) otrzymywała gotowane mleko wielbłądzie, a grupa trzecia (11 dzieci) otrzymywała mleko krowie jako placebo. Po 2 tygodniach analizy, w obu grupach przyjmujących mleko wielbłądzie odnotowano znacznie niższe poziomy parametrów stresu oksydacyjnego, jak również poprawę funkcji poznawczych i behawioralnych w porównaniu do grupy spożywającej mleko krowie4.
GABA (Kwas γ-aminomasłowy) to jeden z najważniejszych neuroprzekaźników w układzie nerwowym, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mózgu. Badacze z University of California dowiedli, że mleko wielbłądzie zawiera znacznie więcej GABA niż mleko krowie czy nawet ludzkie. Dodatkowo GABA pochodzący z mleka wielbłądziego jest znacznie lepiej przyswajalny dla organizmu5. Badania wskazują, że mleko wielbłądzie może redukować objawy u pacjentów z ASD czytaj więcej
Literatura: 1) who.int/mediacentre/factsheets/autism-spectrum-disorders/en/ 2) synapsis.org.pl/autyzm/skala 3) Wasilewska J, Jarocka-Cyrta E, Kaczmarski M. Patogeneza zaburzeń przewodu pokarmowego u dzieci z autyzmem. Pol. Merk. Lek. 2009,27(157);40. 4) AL-Ayadhi LY, Elyass Elamin N. Camel milk as a potential therapy as an antioxidant in autism spectrum disorder (ASD). Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2013, Article ID 602834, 8 pages. 5) Limon A, Gallegos-Perez JL, Reyes-Ruiz JM, Aljohi MA, Alshanqeeti AS, Miledi R. The endogenous GABA bioactivity of camel, bovine, goat and human milks. Food Chem. 2014, 15; 145:481-7.