BADANIA MLEKO WIELBŁĄDZIE

autyzm

Przyczyny wielu przypadków autyzmu upatruje się w pierwotnej chorobie autoimmunizacyjnej, odzwierciedlającej się wpływem na enzymy rozkładające kazeinę do aminokwasów. W takim wypadku, produkty rozkładu kazeiny, w tym przede wszystkim beta-kazeiny jak i beta-laktoglobuliny stają się silnym opioidem – kazomorfiną.

więcej

alergia

Alergie pokarmowe u dzieci są niejednokrotnie poważne w skutkach i mogą prowadzić do reakcji anafilaktycznej. W ostatnich latach zaobserwowano, że mleko wielbłądzie może łagodzić reakcje alergiczne. Pozytywny wpływ mleka wielbłądziego jest najprawdopodobniej związany z jego unikatową kompozycją.

więcej

nietolerancja laktozy

Cel: Określenie czy mleko wielbłądzie może być spożywane przez osoby z nietolerancją laktozy bez wystąpienia niepożądanych reakcji. Pacjenci i metody: 25 pacjentów ze stwierdzoną klinicznie i laboratoryjnie nietolerancją laktozy poddano testom prowokacji ze zwiększającą się ilością mleka krowiego, a następnie mleka wielbłądziego.

więcej

cukrzyca

Wykazano, że spożycie mleka wielbłądziego może mieć istotny wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy. Jednakże, większość z tych badań przeprowadzono u pacjentów z cukrzycą typu 1, podczas gdy badania na pacjentach z cukrzycą typu 2 są ograniczone.

więcej