Mleko wielbłądzie w alergiach pokarmowych u dzieci. Camel Milk for Food Allergies in Children.

Alergie pokarmowe u dzieci są niejednokrotnie poważne w skutkach i mogą prowadzić do reakcji anafilaktycznej. W ostatnich latach zaobserwowano, że mleko wielbłądzie może łagodzić reakcje alergiczne. Pozytywny wpływ mleka wielbłądziego jest najprawdopodobniej związany z jego unikatową kompozycją. Cel: Ocena wpływu mleka wielbłądziego u kilku dzieci z ciężka alergią pokarmową (głównie na mleko). Metody: Do badania włączono ośmioro dzieci z alergiami pokarmowymi, którzy nie wykazywali poprawy po standardowym leczeniu. Ich rodzice bądź lekarze zdecydowali się na zastosowanie mleka wielbłądziego jako ostatniej alternatywy. Rodzice zostali poinformowani przez badaczy - którzy mają duże doświadczenie z zastosowaniem mleka wielbłądziego - jak dużo i kiedy dzieci powinny pić mleko wielbłądzie. Rodzice codziennie raportowali postępy u swoich dzieci. Wyniki: Wszystkie dzieci biorące udział w badaniu bardzo dobrze reagowały na mleko wielbłądzie i uzyskały poprawę kliniczną w aspekcie występujących u nich alergii pokarmowych.

więcej

Mleko wielbłądzie: Alternatywa dla dzieci z alergią na białko mleka krowiego. Camel milk: An alternative for cow’s milk allergy in children.

Leczenie alergii pokarmowej na białko mleka krowiego (ABMK) opiera się na unikaniu mleka krowiego i wprowadzania jego substytutów. Badanie to miało na celu wykazanie, czy dzieci z alergią na białko mleka krowiego mogą spożywać mleko wielbłądzie jako alternatywę oraz czy testy skórne w kierunku alergii na mleko wielbłądzie są wiarygodnym narzędziem do ich wskazywania. W okresie od kwietnia 2007 do lutego 2010 roku, dzieci z potwierdzoną alergią na mleko krowie, hospitalizowane w Klinice Alergologii i Immunologii, Hamad Medical Corp., zostały zakwalifikowane do prospektywnego badania. Wszyscy pacjenci mieli przeprowadzony szczegółowy wywiad oraz badanie lekarskie, pełną morfologię krwi z rozmazem, całkowite IgE w surowicy, specyficzne IgE oraz testy skórne na mleko krowie. Pacjenci z dodatnimi testami skórnymi i podwyższonym poziomem specyficznych przeciwciał przeciwko mleku krowiemu, mieli negatywne testy skórne na mleko wielbłądzie. Spośród 35 dzieci (23 chłopców i 12 dziewczynek dzieci) w wieku 4-126 miesięcy (mediana 21 miesięcy), 23 pacjentów (65,7%) prezentowało ostrą pokrzywkę, 17 (48,6%) atopowe zapalenie skóry, 9 (25,7%) objawy anafilaksji, 8 (22,9%) niedobór masy ciała i wzrostu, a 5 (14,3%) przewlekłe wymioty. Dwudziestu ośmiu pacjentów (80%) miało predyspozycję genetyczną do wystąpienia alergii. Dwudziestu sześciu pacjentów (74,3%) było karmionych piersią przez 18 miesięcy. Średnia ilość leukocytów wynosiła 9860.5 komórek/L, bezwzględna liczba eozynofilów 1219 komórek /L, IgE całkowite wynosiło 682 IU/ml, a swoiste IgE przeciwko mleku krowiemu wynosiło 22,01 kU/L. Tylko 7 pacjentów (20%) miało pozytywne testy skórne na mleko wielbłądzie, a u aż 28 (80%) były one ujemne. Wszyscy pacjenci z ujemnym testami skórnymi spożywali mleko wielbłądzie bez wystąpienia niepożądanych reakcji. U dzieci z alergią na białko mleka krowiego, testy skórne są wiarygodnym narzędziem diagnostycznym wykluczającym reaktywność wobec mleka wielbłądziego, zatem dzieci te mogą bezpiecznie spożywać mleko wielbłądzie jako alternatywny produkt.

więcej

Mleko wielbłądzie jest bezpieczniejszym wyborem niż mleko kozie w żywieniu dzieci z alergią na mleko krowie. Camel Milk Is a Safer Choice than Goat Milk for Feeding Children with Cow Milk Allergy.

Cel: Określenie czy mleko wielbłądzie jest bezpieczniejsze niż mleko kozie w postępowaniu przy alergii na mleko krowie. Metody: Prospektywne badanie obejmujące dzieci z alergią na białko mleka krowiego, przeprowadzone w Hamad Medical Corporation, w okresie od kwietnia 2007 do kwietnia 2010 roku. Każde dziecko włączone do badania miało przeprowadzone badania lekarskie, morfologię krwi, całkowite IgE, specyficzne IgE przeciwko mleku krowiemu oraz testy skórne. Dzieci z alergią na mleko krowie badano wobec świeżego mleka koziego i wielbłądziego. Wyniki: Spośród 38 dzieci (średnia wieku 21,5 miesięcy), u 21 (55,3%) stwierdzono pokrzywkę, u 17 (39.5%) atopowe zapalenie skóry, u 10 (26.3%) wstrząs anafilaktyczny. Poziom WBC wynosił 10,039 ± 4, 735 kmórek/μL, eozynofilii 1,143 ± 2,213 komórek/μL, IgE 694 ± 921 IU/mL, swoistych IgE przeciwko mleku krowiemu 23,5 ± 35,6 KU/L. Tylko 7 dzieci (18,4%) miało pozytywny wynik na mleko wielbłądziego i aż 24 (63,2%) na mleko kozie. 6 pacjentów(15,8%) miało pozytywny wynik na mleko wielbłądzie, kozie i krowie. Pacjenci z negatywnymi testami skórnymi bardzo dobrze tolerowali mleko wielbłądzie i kozie. Wnioski: W przypadku alergii na mleko krowie, testy skórne wykazują, iż mleko wielbłądzie ma mniejszy odsetek reakcji krzyżowych z mlekiem krowim i jest bezpieczniejszą alternatywną aniżeli mleko kozie.

więcej

Czy białka mleka wielbłądziego są odpowiednie w żywieniu dzieci z alergią na mleko krowie? Are camel milk proteins convenient to the nutrition of cow milk allergic children?

Białka mleka wielbłądziego, krowiego i ludzkiego zostały poddane analizie za pomocą dwóch różnych technik elektroforezy żelowej. Reakcje krzyżowe pomiędzy mlekiem wielbłądzim a mlekiem krowim oznaczano za pomocą metody Western blot oraz techniki immunoenzymatycznej (ELISA). W elektroforezie wykazano, że białka mleka wielbłądziego posiadają unikalny profil, który jest całkowicie odmienny od białek mleka krowiego i kobiecego. Kiedy specyficzne surowice odpornościowe przeciwko mleku wielbłądziemu poddano analizie Western blot, wykazano brak reakcji krzyżowych między białkami mleka wielbłądziego a białkami mleka krowiego. Podobne wyniki uzyskano, analizując surowice poszczególnych dzieci z alergią na mleko krowie na obecność swoistych przeciwciał IgE przeciwko białkom mleka wielbłądziego. Badanie wykazało, że brak podobieństwa antygenowego między mlekiem krowim a wielbłądzim może być uznane jako ważne kryterium żywieniowe, i w związku z tym mleko wielbłądzie może być zaproponowane jako nowe źródło białka w diecie dzieci z alergią na mleko krowie i może być stosowane w postaci niezmienionej lub w formie zmodyfikowanej.

więcej

Charakterystyka odżywcza i terapeutyczna mleka wielbłądziego. Przegląd systematyczny. Nutritional and Therapeutic Characteristics of Camel Milk in Children. A Systematic Review.

Wstęp: Mleko wielbłądzie jest najbardziej zbliżone do mleka kobiecego. Mleko wielbłądzie różni się od innych rodzajów mleka, ma niską zawartość cukrów i cholesterolu a dużą zawartość związków mineralnych (sodu, potasu, żelaza, miedzi, cynku i magnezu oraz witaminy C). Uważa się, że ma ono również właściwości lecznicze. Niniejszy przegląd ma na celu określenie i przedstawienie wartości odżywczych i właściwości leczniczych mleka wielbłądziego stosowanego u dzieci. Metody: Kryterium wyszukiwania na potrzeby niniejszego przeglądu wyglądało następująco: “(mleko wielbłądzie) I (autyzm LUB alergia pokarmowa LUB uczulenie na mleko LUB dzieci LUB biegunka)”. W ten sposób przeszukano bazy danych PubMed, Scopus i Google Scholar. Uwzględniono również dwie perskie bazy danych (SID i Iranmedex) oraz bazę danych międzynarodowego kongresu. Niniejszy przegląd obejmuje artykuły i streszczenia traktujące o mleku wielbłądzim, oceniające jego wartości odżywcze i właściwości lecznicze. Wyniki: Spośród znalezionych 472 pozycji, w ostatecznych analizach uwzględniono 35. Wyniki wskazują, że mleko wielbłądzie jest niezwykle odżywcze i może być bezpiecznie spożywane przez dzieci. Wniosek: Wydaje się, że wielu naukowców nie przestrzegało wymogów dotyczących raportowania i potwierdzania właściwości terapeutycznych mleka wielbłądziego u dzieci, ale istnieją dowody wskazujące na jego duże znaczenie oraz badania kliniczne i inne badania jego przydatności i korzyści z niego płynących. Zastosowanie mleka wielbłądziego jako leczenia uzupełniającego wydaje się być mniej inwazyjne i kosztowne niż opieka specjalistyczna, leki, terapie alternatywne i interwencje behawiorystyczne. Nasze wyniki pozwalają stwierdzić, że mleko wielbłądzie jest bezpieczne dla dzieci, efektywne w leczeniu autyzmu, wpływa korzystnie na ogólny stan organizmu, wspomaga naturalne procesy obronne, jest dobrym źródłem składników odżywczych i może uzupełniać dzienne zapotrzebowanie odżywcze człowieka.

więcej