Mleko wielbłądzie jako potencjalna terapia antyoksydacyjna w ASD. Camel Milk as a Potential Therapy as an Antioxidant in Autism Spectrum Disorder (ASD)

Szeroko zakrojone badania wykazały, że stres oksydacyjny odgrywa istotną rolę w patologii szeregu chorób neurologicznych, w tym zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD); powyższe badania sugerują, że GSH oraz enzymy antyoksydacyjne pełnią rolę w patofizjologii autyzmu. Ponadto, pojawiają się doniesienia, że mleko wielbłądzie może wykazywać potencjalny efekt terapeutyczny w przypadku autyzmu. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu spożywania mleka wielbłądziego na markery stresu oksydacyjnego u dzieci z autyzmem, w tym poziomu glutationu, dysmutazy ponadtlenkowej i mieloperoksydazy w surowicy krwi (metodą ELISA), przed oraz dwa tygodnie po spożywaniu mleka. Wszystkie mierzone parametry wykazały istotny wzrost przy spożywaniu mleka wielbłądziego (p<0,5). Wyniki te sugerują, że mleko wielbłądzie może odgrywać istotna rolę w zmniejszaniu stresu oksydacyjnego, poprzez zmianę poziomu enzymów antyoksydacyjnych oraz nieenzymatycznych antyoksydantów, jak również poprawę zachowań autystycznych, co wyraża się poprzez poprawę wskaźnika CARS (Childhood Autism Rating Scale).

więcej

Etiologia autyzmu a terapia mlekiem wielbłądzim. Etiology of autism and camel milk as therapy.

Przyczyny wielu przypadków autyzmu upatruje się w pierwotnej chorobie autoimmunizacyjnej, odzwierciedlającej się wpływem na enzymy rozkładające kazeinę do aminokwasów. W takim wypadku, produkty rozkładu kazeiny, w tym przede wszystkim beta-kazeiny jak i beta-laktoglobuliny stają się silnym opioidem – kazomorfiną. Opioidy przyczyniają się do powstania typowych objawów poznawczych i behawioralnych. Ostatecznie kazomorfina może doprowadzać do niszczenia komórek mózgu. Badania na zwierzętach wykazały, że kazomorfina może powodować objawy ze spektrum autyzmu. W związku z tym, zaleca się ograniczenie mleka oraz przetworów mlecznych, które mogą prowadzić do powstawania kazomorfin. Ponieważ mleko wielbłądzie nie zawiera beta-kazeiny i beta-laktoglobuliny, nie prowadzi do wystąpienia objawów autyzmu. Ponadto mleko wielbłądzie zawiera białka ochronne, w tym immunoglobuliny (przeciwciała) niezbędne do utrzymania właściwej pracy układu odpornościowego oraz składniki odżywcze dla rozwoju mózgu. W pracy zaprezentowano i omówiono kilka przypadków pozytywnego wpływu spożywania mleka wielbłądziego u dzieci z autyzmem, w różnych grupach wiekowych.

więcej

Mleko wielbłądzie przeciwko autyzmowi – badanie wstępne. Camel milk against autism - A preliminary report.

Przedstawione w pracy badania potwierdzają obserwacje lekarzy i rodziców na temat korzyści wynikających z regularnego spożywania pasteryzowanego mleka wielbłądziego, na zaburzenia o różnym charakterze i nasileniu u dzieci z ASD lub pacjentów z objawami neurologicznymi podobnego pochodzenia. Po 14 dniach regularnego spożywania mleka wielbłądziego u badanych stwierdzono regularne wypróżnienia , a u 5 z 8 badanych poprawił się wzorzec snu. Ogólne obserwacje wykazały również zmniejszoną nadpobudliwość, zwiększoną uwagę, lepszą interakcję społeczną, a wielu rodziców obserwowało nowo wyrażony wysiłek swoich dzieci w przestrzeganiu poleceń. Nie wykazano jednak różnicy w poziomie beta-kazomorfiny-7 wydalanej w moczu, zarówno w grupie badanej jak i kontrolnej (ELISA). Przyczynę tego nieoczekiwanego wyniku wyjaśniono w pracy.

więcej

Opis przypadku: Zaburzenia ze spektrum autyzmu leczone za pomocą mleka wielbłądziego. Patient Report: Autism Spectrum Disorder Treated With Camel Milk

Prezentowany opis przypadku dotyczy mojego syna, u którego zdiagnozowano autyzm w wieku 3 lat. Poprawę objawów zaczęłam obserwować kiedy zaczął codziennie pić mleko wielbłądzie. Począwszy od 9 roku życia wypijał dziennie poł szklanki surowego mleka wielbłądziego. Kontynuowanie regularnego spożywania mleka wielbłądziego wiązało się z ciągłą poprawą objawów, która utrzymywała się przez 6 kolejnych lat obserwacji (2007-2013). Poniższy opis przypadku jest zestawem moich doświadczeń, konsultacji ze specjalistami w zakresie autyzmu i potencjalnego wpływu mleka wielbłądziego w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu.

więcej

Charakterystyka odżywcza i terapeutyczna mleka wielbłądziego. Przegląd systematyczny. Nutritional and Therapeutic Characteristics of Camel Milk in Children. A Systematic Review.

Wstęp: Mleko wielbłądzie jest najbardziej zbliżone do mleka kobiecego. Mleko wielbłądzie różni się od innych rodzajów mleka, ma niską zawartość cukrów i cholesterolu a dużą zawartość związków mineralnych (sodu, potasu, żelaza, miedzi, cynku i magnezu oraz witaminy C). Uważa się, że ma ono również właściwości lecznicze. Niniejszy przegląd ma na celu określenie i przedstawienie wartości odżywczych i właściwości leczniczych mleka wielbłądziego stosowanego u dzieci. Metody: Kryterium wyszukiwania na potrzeby niniejszego przeglądu wyglądało następująco: “(mleko wielbłądzie) I (autyzm LUB alergia pokarmowa LUB uczulenie na mleko LUB dzieci LUB biegunka)”. W ten sposób przeszukano bazy danych PubMed, Scopus i Google Scholar. Uwzględniono również dwie perskie bazy danych (SID i Iranmedex) oraz bazę danych międzynarodowego kongresu. Niniejszy przegląd obejmuje artykuły i streszczenia traktujące o mleku wielbłądzim, oceniające jego wartości odżywcze i właściwości lecznicze. Wyniki: Spośród znalezionych 472 pozycji, w ostatecznych analizach uwzględniono 35. Wyniki wskazują, że mleko wielbłądzie jest niezwykle odżywcze i może być bezpiecznie spożywane przez dzieci. Wniosek: Wydaje się, że wielu naukowców nie przestrzegało wymogów dotyczących raportowania i potwierdzania właściwości terapeutycznych mleka wielbłądziego u dzieci, ale istnieją dowody wskazujące na jego duże znaczenie oraz badania kliniczne i inne badania jego przydatności i korzyści z niego płynących. Zastosowanie mleka wielbłądziego jako leczenia uzupełniającego wydaje się być mniej inwazyjne i kosztowne niż opieka specjalistyczna, leki, terapie alternatywne i interwencje behawiorystyczne. Nasze wyniki pozwalają stwierdzić, że mleko wielbłądzie jest bezpieczne dla dzieci, efektywne w leczeniu autyzmu, wpływa korzystnie na ogólny stan organizmu, wspomaga naturalne procesy obronne, jest dobrym źródłem składników odżywczych i może uzupełniać dzienne zapotrzebowanie odżywcze człowieka.

więcej