Spożywanie mleka wielbłądziego przez pacjentów z nietolerancją laktozy. Badanie pilotażowe. Consumption of camel’s milk by patients intolerant to lactose. A preliminary study.

Cel: Określenie czy mleko wielbłądzie może być spożywane przez osoby z nietolerancją laktozy bez wystąpienia niepożądanych reakcji. Pacjenci i metody: 25 pacjentów ze stwierdzoną klinicznie i laboratoryjnie nietolerancją laktozy poddano testom prowokacji ze zwiększającą się ilością mleka krowiego, a następnie mleka wielbłądziego. Wyniki: Tolerancja mleka wielbłądziego była doskonała, za wyjątkiem dwóch pacjentów, u których wystąpiły łagodne objawy kliniczne dopiero do maksymalnej dawce mleka (250 ml). Co istotne, pasteryzacja mleka wielbłądziego nie miała wpływu na tolerancję u pacjentów. Natomiast po podaży nawet niewielkiej ilości mleka krowiego, u większości pacjentów występowały niepożądane objawy kliniczne. Wnioski: Mleko wielbłądzie można uznać za alternatywę dla osób z nietolerancją laktozy, którzy prezentują niepożądane objawy przy spożywaniu mleka krowiego.

więcej

Charakterystyka odżywcza i terapeutyczna mleka wielbłądziego. Przegląd systematyczny. Nutritional and Therapeutic Characteristics of Camel Milk in Children. A Systematic Review.

Wstęp: Mleko wielbłądzie jest najbardziej zbliżone do mleka kobiecego. Mleko wielbłądzie różni się od innych rodzajów mleka, ma niską zawartość cukrów i cholesterolu a dużą zawartość związków mineralnych (sodu, potasu, żelaza, miedzi, cynku i magnezu oraz witaminy C). Uważa się, że ma ono również właściwości lecznicze. Niniejszy przegląd ma na celu określenie i przedstawienie wartości odżywczych i właściwości leczniczych mleka wielbłądziego stosowanego u dzieci. Metody: Kryterium wyszukiwania na potrzeby niniejszego przeglądu wyglądało następująco: “(mleko wielbłądzie) I (autyzm LUB alergia pokarmowa LUB uczulenie na mleko LUB dzieci LUB biegunka)”. W ten sposób przeszukano bazy danych PubMed, Scopus i Google Scholar. Uwzględniono również dwie perskie bazy danych (SID i Iranmedex) oraz bazę danych międzynarodowego kongresu. Niniejszy przegląd obejmuje artykuły i streszczenia traktujące o mleku wielbłądzim, oceniające jego wartości odżywcze i właściwości lecznicze. Wyniki: Spośród znalezionych 472 pozycji, w ostatecznych analizach uwzględniono 35. Wyniki wskazują, że mleko wielbłądzie jest niezwykle odżywcze i może być bezpiecznie spożywane przez dzieci. Wniosek: Wydaje się, że wielu naukowców nie przestrzegało wymogów dotyczących raportowania i potwierdzania właściwości terapeutycznych mleka wielbłądziego u dzieci, ale istnieją dowody wskazujące na jego duże znaczenie oraz badania kliniczne i inne badania jego przydatności i korzyści z niego płynących. Zastosowanie mleka wielbłądziego jako leczenia uzupełniającego wydaje się być mniej inwazyjne i kosztowne niż opieka specjalistyczna, leki, terapie alternatywne i interwencje behawiorystyczne. Nasze wyniki pozwalają stwierdzić, że mleko wielbłądzie jest bezpieczne dla dzieci, efektywne w leczeniu autyzmu, wpływa korzystnie na ogólny stan organizmu, wspomaga naturalne procesy obronne, jest dobrym źródłem składników odżywczych i może uzupełniać dzienne zapotrzebowanie odżywcze człowieka.

więcej